„Předcházet tomu ale bude zpravování finanční analýzy města. Teprve na jejím základě bude schválená příslušná výše úvěru,“ informoval starosta Michal Muravecký a uvedl, že prioritními projekty jsou sokolovna, úpravna vody a náměstí.

V připravenosti na jejich uskutečnění jsou na tom Zbirožští nejdále v případě dokončení záměru rekonstrukce sokolovny. První etapa už se uskutečnila. „Hotová je projektová dokumentace, položkový rozpočet a stavební povolení. Vzhledem k propočítaným nákladům proto v současné době putuje na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o poskytnutí maximální výše možného čerpání dotace (poz.: až deset milionů),“ informoval tajemník Pavel Vlček. Dokončení další etapy přestavby sokolovny by Zbirožští chtěli zvládnout v průběhu příštího roku.

Druhým z projektů je kompletní rekonstrukce úpravny vody v části Františkov. Pochází ze 70. let a je na hranici životnosti. Město momentálně zadává zpracování projektové dokumentace. Přijde Zbiroh na 1 900 000 korun a hotovou ji chce mít nejpozději do tří měsíců. Pospíchá na vyhotovení, protože je třeba žádat o dotaci. Celkové náklady akce totiž město odhaduje na 40 milionů.

Nejméně zatím pokročila příprava revitalizace náměstí. „Z různých období jsou hotové dvě studie. Postoupíme je projektantovi pro zpracování projektové dokumentace. Jakmile bude odsouhlasený rámcový úvěr pro město, začneme s přípravou,“ dodal tajemník.