Největší pozornost bude věnovaná schválení rozpočtu, a tím i stěžejních akcí, pro tento rok. „Rozpočet je navržený jako vyrovnaný, ovšem kvůli naplnění předvolebních slibů město uvažuje o rámcovém úvěru. Na dostavbu sokolovny, rekonstrukci úpravny vody a celkovou rekonstrukci Masarykova náměstí,“ uvedl tajemník Pavel Vlček. V případě schválení tohoto kroku bude výše úvěru záležet na finanční analýze majetku. Dalším z důležitých bodů jednání bude schválení návrhu praporu a znaku města.