Ve středu komise otevírala obálky a rozhodovala mezi pěti přihlášenými. V pondělí bude vybraná firma vyrozuměná.

„Nejedná se o dotační akci, takže jsme se mohli řídit referencemi a v potaz jsme samozřejmě vzali poměr mezi kvalitou odváděných prací a cenou,“ konstatoval tajemník Pavel Vlček. Zbirožští tak pro tentokrát za zhotovitele nevybrali firmu s nejnižší cenovou nabídkou. Renomovaná firma, která dostala důvěru, je – co se výše předloženého rozpočtu akce týče – třetí v pořadí. Město zatím na akci v rozpočtu vyčlenilo 1,5 milionu.