Po zápisu do pamětní knihy došlo i na společné fotografování a malí s maminkami si navíc odnesli pozornost v podobě hračky a květiny. Z dvanácti pozvaných dětí se jich vítání zúčastnilo osm, a to Milan Belšán, Natálie Horáková, Kateřina Chábová, Klára Zelenková, Šimon Killich, Erik Kolář, Natálie Krýlová a Martin Richter.

O hudební doprovod v průběhu akce se postarala Alena Seidlová, o recitační a pěvecké vystoupení Michaela Šístková s Klárou Seidlovou.