Peníze jsou určeny na vybudování nové dopravní infrastruktury. Tou bude silnice v lokalitě zvané Vlčí jáma, kde vzniká nová zástavba.

„Obdrželi jsme pět nabídek, z nichž budeme vybírat,“ sdělil starosta Jiří Pražský. Vzhledem k tomu, že čtrnáct dnů mají účastníci řízení ze zákona na odvolání, mohly by v případě kladné eventuality, tedy že protesty nebudou, práce začít už v září.

„Silnice se bude stavět dvouetapově, část musí být hotova letos, zbytek do podzimu příštího roku. Zatím se předběžně počítá s 30. listopadem 2009, ale záleží na podpisu dotační smlouvy, jaký termín tam bude uveden,“ informoval vedoucí stavebního odboru Zdeněk Mlnařík.

Ve Vlčí jámě se jednak počítá s výstavbou nového tělesa silnice a kromě toho součástí akce budou i chodníky. Dotací město získá něco přes jedenáct milionů, samo se má finančně podílet sedmi a půl procenty, což je asi osm set tisíc. Raději ale počítáme s milionem,“ doplnil Pražský.