Základní škola J. V. Sládka ze Zbiroha uspěla v grantovém programu Nadace Partnerství Na zelenou a získala šedesát tisíc. Celkem se odborná komise rozhodla ocenit osm školních projektů. Cílem programu je zvýšit bezpečnost dětí v bezprostředním okolí jejich škol a podpořit zdravé a šetrné způsoby dopravy. Mezi vítězné žadatele z celé republiky nadace rozdělí 480 100 Kč, aby podpořila rozjezd akcí.

„Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se ho s naším přispěním daří naplňovat," uvedl koordinátor nadace Radek Patrný. Samy děti se podílejí na všech aktivitách programu, včetně těch odborných, a jsou vedené k zájmu o veřejnou problematiku. Dostaly možnost upozornit na překážky a riziková místa, která musí při cestách do školy překonávat. S nimi na projektu spolupracují pedagogové, zástupci místní samosprávy i dopravní policisté. „Kluci a děvčata si přímo vyzkoušejí, že jejich aktivita může přinést změnu i v tak složité oblasti, jakou je bezpečnost silniční dopravy. Nakonec totiž dopravní inženýři nejvýznamnější návrhy zpracují do dopravní studie. Tu děti následně předloží vedení obce s žádostí o uvolnění financí na realizaci navržených opatření, dodává Patrný.

„Patnáctého mířím se starostou do Prahy na školení k projektu," uvedla učitelka Andrea Tláskalová, která je za školu garantem dění. „Ve čtvr-tek máme v plánu vyplnit s rodiči námi vymyšlené dotazníky. Děti už se na podobném úkolu podílely, ale budou pokračovat a zakreslovat nebezpečná místa do mapky svých cest do školy. Do soutěže navrhly k vyřešení situaci na křižovatce U Slunce a také blízkou zastávku. Vybírali jsme společně i stojany na kola a koloběžky, ty z vyhraných peněz získáme. Chceme, aby spíše než dovážení žáků do školy auty a autobusy se tam dostávali vlastním přičiněním," sdělila Tláskalová. Školáci také upozornili na potřebu pokračová-ní chodníku od školy směrem k zámku a vylepšit některé další zastávky. Od toho, že si je sami navrhnou, si dospělí slibují posílení výchovy mladé generace proti vandalismu. Mají za sebou už i první setkání s dopravním projektantem, který zanedlouho do Zbiroha znovu zamíří a v širší pracovní skupině, kde budou i zástupci dalších institucí začnou domlouvat podrobnosti.

„Úspěch projektu naší školy je perfektní správou. Už jsem blahopřál hlavním organizátorům a do budoucna je město určitě nakloněné jakékoli další spolupráci ve věci," uvedl starosta Milan Rusek.