Úderem desátého hodiny se ratolesti shromáždily u přechodu pro chodce. Policejní mluvčí Jana Tomková společně s kolegy z dopravního inspektorátu vysvětlovala dětem, jak správně dodržovat předpisy a bezpečně přejít vozovku. „Vždy je velmi důležité přecházet komunikaci na přehledném místě a dostatečně se rozhlédnout,“ poučovala přítomné Tomková. „Nesmíte zlobit a povídat si s kamarády. Silnici přecházejte rychle a rovně,“ zdůrazňovala.

Chlapci a děvčata bedlivě naslouchali, co vše je v provozu důležité. Od dopravních policistů dostali několik dárků, včetně reflexních nálepek, které je ochrání v případě tmy.

I přestože se počet nehod zaviněných chodcem v loňském roce ve srovnání s přecházejícími léty snížil, dopravní policisté se chystají v nejbližších dnech na problematiku spojenou s těmito účastníky silničního provozu opět zaměřovat.