Součástí bylo i schvalování cen pro výkup pozemků potřebných pro stavební akci, včetně následné možnosti případného vyvlastnění některých z nich. Zatím je v přípravě první etapa dlouhá 5,5 kilometru. Pokud jde o územní rozhodnutí, to už nabylo právní moci.