„Vzdělávání neprobíhá pouze v Hrádku, ale týká se celého holdingu, tedy kompletního sdružení obchodních společností. V první řadě se jedná o školení, kurzy, neméně důležité jsou také semináře, které připravujeme,“ říká k aktuální situaci Petra Motlíková, zástupkyně ředitele a referenta personálního oddělení.

Nabídka vzdělávání je skutečně široká, zaměstnanci si mohou vybrat například z kurzů jazykových nebo profesních. „Pokud mám hovořit o seminářích, za zmínku jistě stojí profesní seminář ekologie. Jeden z nejvýznamnějších je ovšem kurz tzv. probírání kvality, který je nezbytný pro většinu zaměstnanců,“ vyjadřuje se Motlíková.

Účast na kurzech většinou není povinná, lidé navíc mohou využívat možnosti proškolení zcela zdarma. „U většiny kurzů opravdu není nezbytné, aby se jich zúčastnili. Jsou ovšem úseky, kde jsme některé kurzy jako povinné zavedli. Týká se to hlavně jazykových kurzů pro obchodní úsek. Připadá nám, že zde musí být zaměstnanci řádně vybaveni. Na druhé straně je dobré říci, že zaměstnanci sami přicházejí a o kurzy mají velký zájem. Považují je za výbornou příležitost k seberozvoji“, doplňuje informace Motlíková.