„Finanční podpora je určena zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu, na zavádění nových technologií a výstavbu či modernizaci zemědělských zařízení,“ informoval Dušan Fibingr, ředitel společnosti poskytující dotační poradenství.

Na Rokycansku na výzvy zareagovala například Příkosická zemědělská, a. s. Její ředitel Ladislav Vágner sdělil, že podobná pomoc existuje už od vstupu do Evropské unie a letošní program je asi osmý v pořadí, na nějž zareagovali. „Většinou nám šlo o technologie živočišné výroby. Letos jsme se zaměřili na rekonstrukci teletníku a odchovny mladého dobytka. Rádi bychom se pustili i do předělávky tří hnojišť nevyhovujících ekologickým hlediskům,“ dodal.

Dohromady se částka vyhoupla asi na 21 milionů a žádají čásku představující zhruba 45 % obnosu. „Tři měsíce teď bude mít ministerstvo na vyhodnocení, to znamená, že někdy v červnu bychom se měli dozvědět stanovisko. Vzhledem k tomu, že je veliký převis žádostí, mám ale obavu, zda nám to letos vyjde,“ dodal Vágner. Podotkl také, že hlavním cílem společnosti pro letošek bude snižování nákladů ve všech oblastech hospodaření.

Kladrubská zemědělská společnost se letos do žádné z výzev nezapojí. „O investiční dotaci jsme se nepřihlásili, protože nemáme vlastní peníze na spolupodílení se. Nebudeme ani nic budovat svépomocí, finanční situace to neumožňuje,“ informoval ekonom Pavel Vítek.

Zbirožští zemědělci pro letošek zpracovali jeden projekt. „Chceme zrekonstruovat stáj pro dobytek. Hodnota úprav je zhruba čtyřmilionová a rádi bychom získali polovinu,“ sdělil ředitel Jakub Červenka.