Většina z nás registruje zemědělce podle nekonečných lánů řepky. Hrají ale žlutě osetá pole takovou přesilovku? Zeptali jsme se včera v některých společnostech na Rokycansku.

KLADRUBSKÁ KUKUŘICE

Pracovníci Kladrubské a. s. již začali se setím kukuřice. „Zhruba o měsíc dříve než v jiných letech,“ upozornil agronom Václav Spurný. Společnost, která hospodaří v méně příznivé oblasti severu okresu na 4700 hektarech, se v rostlinné výrobě orientuje na produkci obilovin, řepky ozimé a výrobu krmiv. „Zmíněnou řepku máme zhruba na 570 hektarech. Ovšem tisíc hektarů osíváme ozimou pšenicí, kukuřice je na 740 hektarech a po čtyřech stovkách hektarů obnáší jarní i ozimý ječmen nebo vojtěška,“ dodal Spurný. Nejen jeho trápí sucho a tenhle problém se táhne od loňského roku. Srážky během zimy vláhový deficit určitě nenahradily a předpověď počasí příliš optimismu nevzbuzuje.

Živočišnou výrobu reprezentuje chov skotu se základním stádem 930 dojnic. Kromě toho Kladrubští provozují bioplynovou stanici.

PŠENICE V OSEKU

Pokud jde o chod Osecké zemědělské, a.s., hospodaří v rostlinné části na 3700 hektarech. „Převahu má pšenice, kterou máme na bezmála devíti stech hektarech,“ uvedl šéf představenstva Jaroslav Šíma. Kolem čtyř set hektarů je ozimého ječmene, kukuřice nebo ozimé řepky a pak je množstevně na řadě jarní ječmen (280 ha) nebo oves (pouze do padesáti hektarů).

Část rostlinné produkce je jako krmivo spotřebována v živočišné výrobě v rámci firmy. Zbývající část míří na vlastní posklizňovou linku s následným uložením v silech a zobchodováním.

PŘÍKOSIČTÍ S HRACHEM

Hrách s podsevem jetele byl součástí jarních prací ve společnosti na jihu Rokycanska. Příkosická zemědělská, a. s. hospodaří na 3600 hektarech. Orné půdy je z toho 2900 ha, zhruba sedm set hektarů připadá na luka a pastviny.

Kromě hrachu zaseli teď Příkosičtí kukuřici. Dodejme, že se orientují také na pšenici, ječmeny nebo řepku.