To znamená, že pokud občané s trvalým pobytem v okrese Rokycany budou potřebovat nový občanský průkaz, musí se dostavit osobně na MěÚ v Rokycanech.

Od 1. ledna příštího roku již nebude možné svážet žádosti z matričních úřadů. Zatím nám nebylo sděleno, jakým způsobem se bude postupovat u nepohyblivých občanů.

V souvislosti s touto změnou dojde k omezení jak na agendě občanských průkazů, tak na agendě cestovních dokladů.
Obecní úřad Němčovice doporučuje všem svým občanům, aby v případě, že jim bude končit platnost jejich občanského průkazu, se dostavili ještě v tomto roce s jednou svojí fotografií a současným OP do kanceláře obecního úřadu, kde zatím lze žádost o nový OP vyplnit a podepsat. Výroba nového OP trvá jeden měsíc a stojí 100 Kč.

Výše uvedené opatření je opět dalším důkazem snahy státu přesouvat stále další a další úřední úkony z menších obcí do velkých měst a občanům tak ztěžovat vyřizování svých potřeb cestováním přes půl okresu. U zaměstnaných na to padne část jejich dovolené a z kapsy se jim vytáhnou další peníze za dopravu na úřad tam a zpět a to dvakrát. Asi si neuvědomují, že pro lidi z okrajových částí okresu, to může být i stokilometrová záležitost!