Součástí základní školy je také mateřská škola, kde je zápis stanoven na úterý 14. května od 14. do 17. hodiny. Obou zápisů se mohou maminky i tatínkové zúčastnit po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Více na www.zsmlecice.cz.

close Zápis do MŠ Mlečice. info Zdroj: ZŠ a MŠ Mlečice zoom_in Zápis do MŠ Mlečice.

Základní i mateřská škola se nacházejí v jedné budově, a tak přechod dítěte do první třídy je nenásilný a přirozený. Třídy v základní škole jsou organizovány formou spojených ročníků, což vede žáky k samostatnosti, týmové práci a zodpovědnosti. Díky výuce v menších kolektivech se malotřídní škola může pyšnit individuálním přístupem k jednotlivci, k žákům s výukovými problémy i individuální spoluprací s rodiči žáků.

ZŠ a MŠ Mlečice na exkurzi v Techmania Science Center v Plzni

Škola v Mlečicích jde s dobou a disponuje moderními výukovými pomůckami a technickým vybavením – tablety pro žáky, interaktivní tabule v každé třídě, počítače. Výpočetní i didaktické pomůcky jsou využívané ve výuce a je zde i možnost zapůjčení tabletu nebo mobilního telefonu. Škola také podporuje žáky ze sociálně znevýhodněných rodin.

close Zápis do ZŠ Mlečice. info Zdroj: ZŠ a MŠ Mlečice zoom_in Zápis do ZŠ Mlečice.

Velkým plusem je i provoz školní družiny pro všechny dojíždějící žáky do 15:30 hodin a nabídka volnočasových aktivit – kroužků, ale i účast v různých projektech, pořádání akcí během celého školního roku, plaveckého výcviku, bruslení, návštěvy divadelních představení, vánočního vystoupení, adventního trhu, účasti ve sportovních a výtvarných soutěžích, poznávacích akcí, exkurzí, výletů.

Za zmínku také stojí, že hodnocení škol, kam žáci přecházejí na druhý stupeň, je velice kladné. A jistě by bylo možné jmenovat další a další pozitiva této školy.