„Bylo třeba dokázat, že jsme před rokem 1954 byly městečko. Potvrzení o tom jsme dostali v minulých dnech ze státního archivu,“ uvedl starosta Petr Uher. „Neočekáváme, že by z toho byly nějaké peníze, spíše jde o prestiž. Kdo se na Rokycansku takovým označením může pyšnit?“ dodal hrdě.

„Na základě žádosti Zvíkoveckých jsme hledali ve starých písemnostech patřících k fondu obce,“ sdělila Markéta Švecová z badatelny Státního archivu v Rokycanech. Pátrali hlavně ve starých kronikách, ale ponořili se i do archivu farního úřadu. Žádost o povýšení na městys totiž kdysi sepsal farář. „Našli jsme, že to bylo v roce 1893,“ sdělila ředitelka archivu Hana Hrachová.

Konstatovala také, že i s obcemi na vyhledávání různých historických záznamů spolupracují často. Zvíkoveckým navíc poradili, aby další informace hledali v Zemských deskách. Toho se v Praze ujal otec místostarosty. „Pomáhal nám, kdo mohl. Doufejme, že už je všechno na dobré cestě a titul nám brzo přiznají,“ konstatoval starosta Uher.

„Člověk by měl být hrdý na minulost místa, kde žije. Když se někdy dětem smějí, že jsou vesničani, určitě jim pomůže vědomí, jak důležité postavení Zvíkovec měl,“ řekla nám paní Hana, ale nepřála si být plně uvedená.

Zvíkovec také jako jeden z prvních v okrese začal užívat zase svůj znak. Je jím ve žlutém poli kalina se dvěma květy – na znamení, že obec měla dvě části: Zvíkovec a Kalinovu ves u řeky. Modře je dole vlnkami vyznačena Berounka.