Kněze působícího v 19. století ve Zvíkovci představil jako svého amatérského kolegu, který prováděl první výzkumy v terénu a systematické vykopávky i osvětu mezi lidmi. Stal se též spolutvůrcem archeologických sbírek Národního muzea. Kromě toho byl vedle Erbena a Němcové i jedním z prvních sběratelů lidové slovesnosti. Podílel se také na přípravě úplně prvních voleb v Čechách a jeho projev na Bílé Hoře Pražanyi další nadchl.

Není divu, že městys chce po Václavu Krolmusovi pojmenovat své náměstí. „Na faru, kdy žil, také umístíme po dohodě s nynějším majitelem pamětní desku,“ informoval starosta Petr Uher.

Výměnou za zajímavosti, kterými Sklenář v horkém sobotním odpoledni přiblížil osobnost Kromuse bezmála stovce posluchačů, ho Zvíkovečtí obdarovali znakem městyse a knihami Zbirožsko a Radnice v pohlednicích.