Ale výsledek pak o to víc těší. Zrovna se o tom přesvědčili Zvíkovečtí. Ve spolupráci s Podmokly, Chlumem a Hradištěm se jim totiž podařilo opravit rozpadlou zeď hřbitova společného všem zmíněným obcím.

Nachází se tedy ve Zvíkovci. Kvůli jeho údržbě se obce dohodly na přispívání do společné peněženky. Zvíkovec třiceti tisíci, Podmokly patnácti, Chlum sedmi a Hradiště pěti.

Starosta Zvíkovce Petr Uher konstatoval: „Po dobu pěti let jsme dávali dohromady prostředky, teď se konečně mohla udělat větší akce.“

„Pustili jsme se do nejdelší zdi,“ informoval místostarosta Jakub Tjutčev. „Nezbývalo než ji celou rozebrat, protože už byla hodně pobořená, takže dovnitř běhala i zvěř a výzdoba hrobů trpěla. Výsledkem je pěkná kamenná zeď, kterou kryjí tašky bobrovky,“ popisoval Tjutčev. Sdělil také, že se ale oproti dřívější, k níž těsně přiléhaly hroby, posunula. Práce byla svěřená firmě Sašstav z Podmokel a pochvala od všech ji neminula.

Akce vyšla na půl milionu. „Tři sta tisíc jsme dostali dotačně z kraje a dvě stě tisíc přidali ze společného fondu obcí. Letos máme v plánu ještě financovat ozdravné řezy stromů a udělat novou elektropřípojku a část osvětlení. Papírově je to vyřešené, kdy nám přípojku ale udělají, už neovlivníme,“ dodal místostarosta. Do budoucna chtějí našetřit na opravu dalších hřbitovních zdí a nová vrata. O údržbu se starají zaměstnanci obecního úřadu získaní přes úřad práce. Momentálně jsou čtyři.