Maraton poznávání a návštěv zahájily slečny výletem do Prahy. „Na pozvání děkana Metropolitní kapituly svatého Víta Ondřeje Pávka akceptovaly pozvání do Konírny Pražského hradu na komentovanou prohlídku výstavy o Václavu IV. a zúčastnily se slavnostní střídání Hradní stráže,“ uvedla ředitelka domova Jana Česká. Díky majitele restaurantu Sv. Jana Nepomuckého nechyběl na Hradčanech ani gurmánský zážitek.

Děvčata z Kytičky přijal po návratu starosta městyse Petr Uher a velitel zvíkoveckých hasičů Igor Tjutčev. Cílem návštěvy byla nově otevřená hasičské zbrojnice. Po prohlídce všech prostor, techniky, výzbroje i výstroje ji zakončilo přátelské posezení s předáváním čestných diplomů.

Následující den byl opět vyhrazen návštěvě hlavního města. Stalo se tak díky iniciativě Josefa Šedivého, velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, který inicioval pro zvíkoveckou skupinu plavbu lodí po Vltavě.

Ve středu děvčata přivítala předsedkyni sociálního výboru Magistrátu hlavního města Praha Evou Horákovou, která si prohlédla celé zařízení a následovala diskuse.

Týden sociálních služeb pokračoval v zoologické zahradě v Plasích. Osazenstvo domova se věnovalo zvířátkům včetně denního režimu a potravy.

Rokycany nemohly v nabitém programu chybět. Nevšední byla pro skupinu ze Zvíkovce exkurze v operačním policejním středisku, což zařídil vedoucí územního odboru Vlastimil Gregor.