„Ve 14 hodin na budově bývalé fary (č. 33) někdejšímu zvíkoveckému knězi Václavu Krolmusovi a ve 14.20 na vstupní bráně zámku bývalému majiteli panství Matyáši Kalinovi z Jäthensteinu,“ informoval starosta Petr Uher. Do třetice pozvánka Zvíkoveckých patří také přednášce o obou.

V 19. století potkávali venkované potulujícího se muže v kněžském. Občas něco sebral a uložil do mošny, jindy ho viděli kopat v hlíně. Byl to Václav Krolmus, kněz archeolog, etnograf a horlivý vlastenec. „Nálezy věnoval Národnímu muzeu. Do Zvíkovce ho přivedl právník Matyáš Kalina, rovněž zapálený pro archeologii. Zkoumal i mohyly u Břas. Ze začátku to vypadalo na ideální spolupráci, později se ale ve zlém rozešli a stárnoucí kněz byl donucený faru opustit,“ uvedl historik Radek Cinke.

V 15 hodin bude v restauraci U Sluníčka o Kalinovi i Krolmusovi a jejich bádání povídat uznávaný odborník přes archeologii Karel Sklenář.